Developer: Hwang Shinwei

Tutti i giochi abandonware sviluppati da Hwang Shinwei tra il 1978 e il 2017 ().